| Startuj z nami | Dodaj do ulubionych | Księga gości | Forum dyskusyjne | Chat | Newsletter | Powiadom znajomego |
Serwis Clipperra

SERWIS W TRAKCIE PRZEBUDOWY I AKTUALIZACJI - NIEKTÓRE LINKI MOGĄ BYĆ CHWILOWO NIEAKTYWNE
ZAPRASZAMY WKRÓTCE

Wyszukiwarka Clipperra
Serwis Clipperra
Katalog Firm
Dodaj firmę
Serwis Clipperra
Aktualizuj / Dodaj firmę
Gospodarka i biznes
Dodaj przetarg
Ogłoszenia Drobne
Dodaj

Serwis Clipperra Serwis Clipperra / Warunki Używania


Poniżej znajdują się warunki umowy prawnej zawartej między Użytkownikiem i Serwis Clipperra. Korzystanie z dostępu do tego serwisu WWW, przeglądanie go i/lub używanie oznacza, że Użytkownik przeczytał i zrozumiał niniejsze warunki oraz że zgadza się ich przestrzegać jak również działać zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami, w tym z prawem i przepisami dotyczącymi kontroli eksportu i reeksportu. Brak zgody na niniejsze warunki uniemożliwia korzystanie z tego serwisu WWW.

W tym serwisie WWW mogą znajdować się uwagi dotyczące praw własności oraz informacje na temat praw autorskich. Należy przestrzegać warunków dotyczących tychże praw oraz stosować się do nich. Znajdujące się tu informacje mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne.

Informacje te mogą zostać zmienione lub zaktualizowane bez uprzedzenia. Serwis Clipperra może także dokonywać ulepszeń i/lub zmian w opisanych tu produktach i/lub programach w dowolnym momencie, bez obowiązku informowania o tym Użytkownika.

Serwis Clipperra nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieścisłości pojawiające się w informacjach dostarczanych przez Serwis Clipperra, a Użytkownik korzysta z takich informacji na własne ryzyko. Serwis Clipperra nie gwarantuje, że zgłaszane problemy będą mogły być rozwiązane dzięki informacjom udostępnianych przez Serwis Clipperra. Udostępnianie informacji nie oznacza, że Serwis Clipperra udziela jakichkolwiek licencji na prawa autorskie, patenty lub inne prawa własności intelektualnej.

Serwis Clipperra nie oczekuje od Użytkownika przekazywania za pośrednictwem serwisu WWW informacji poufnych lub prawnie zastrzeżonych. Wszelkie informacje i materiały wysłane do Serwis Clipperra uznaje się za NIEPOUFNE. Wysłanie wszelkich informacji lub materiałów do Serwis Clipperra jest równoznaczne z udzieleniem Serwis Clipperra nieograniczonego, nieodwołalnego prawa do używania, powielania, prezentowania, modyfikowania, przesyłania i dystrybucji tych informacji lub materiałów. Serwis Clipperra ma także prawo do nieograniczonego korzystania ze wszelkich pomysłów, koncepcji, (know-how) i technik, jakie zostaną przysłane do Serwis Clipperra w jakimkolwiek celu. Jednocześnie Serwis Clipperra nie będzie publikować nazwiska ani żadnych innych informacji o osobie, która przysłała informacje lub materiały, chyba że: (a) Serwis Clipperra uzyska zgodę takiej osoby na opublikowanie jej nazwiska; lub (b) Serwis Clipperra uprzednio powiadomi taką osobę, że nadesłane przez nią informacje lub materiały będą publikowane lub udostępniane w inny sposób wraz z podaniem nazwiska tejże osoby; albo (c) wymaga tego prawo.

Gry, tapety, aplikacje, polifonia i... wszystko na komórkę kliknij tutaj>>>


Web Informer Button